Elke week op woensdag

Oasegebed

Locatie: 
 De Oase, Van Meursstraat 1, Den Haag
Tijdstip: 
 19.10 uur

Bidden voor de buurt en voor elkaar, georganiseerd door Kerk in Laak en Leven en Laak.

Contactpersoon: Petra de Nooy

terug
 


Lied van de maand

In de maand juli zingen we in de Marcuskerk als kinderlied: Liedje van Verlangen van Elly & Rikkert. 

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie n.a.v. Handelingen 6 : 1b

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
(met verlof tot
medio augustus 2020)
Contact via Ingrid Blok (scriba)

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina