24 apr 2024


Brochure ‘De Morgenster’ gezocht

In 1993 verscheen het boekje ‘De Morgenster het witte huis in de groenstrook 1953-1993’. Deze publicatie bevat veel informatie over dit voormalige Hervormde wijkcentrum in Moerwijk-Morgenstond. De bibliotheek van het College van Kerkrentmeesters bezit deze brochure. Wij zouden ook voor het archief van wijkcentrum De Morgenster graag een exemplaar van deze uitgave willen hebben. Als de inventarisatie van dit archief is afgerond zullen deze documenten worden overgedragen aan het Haags Gemeentearchief.

Heeft iemand een exemplaar van de brochure ‘De Morgenster het witte huis in de groenstrook 1953-1993’ en wil je deze afstaan voor het archief? Neem dan contact op met Hans van Spanning, tel. 070-325 1310; email: hvanspanning@ziggo.nl. Ook andere documentatie betreffende De Morgenster is welkom.

Hans van Spanning
 

terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina