zo 3 mei 2020

ONLINE Kerkdienst

Tijdstip: 
 11.00 uur

Deze dienst wordt zondag 3 mei vanaf 11:00 uur uitgezonden via de Kerkomroep
De voorganger is Arte Havenaar uit Rotterdam. De preek zal gaan over 'geduld'.

Meer informatie over de collectes:

1e collecte: Kerk in Actie, 75 jaar bevrijding: noodhulp en werken aan vrede in Nigeria
Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n 100 kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma.
Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria, waar in tien jaar tijd 20.000 mensen zijn vermoord en 4.000 ontvoerd. Ruim 2 miljoen mensen zijn door het conflict op de vlucht geslagen. Kerk in Actie biedt noodhulp om hongersnood te voorkomen en helpt christenen en moslims om hun leven samen te verbeteren.

 U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening
 NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. veiligheid Nigeria

2e collecte: Pastoraat in onze wijkgemeente
Pastoraat vindt plaats waar mensen aandacht geven aan elkaar. Waar tijd en ruimte is om elkaar te ontmoeten met oog en oor. Door om te zien naar die ander, op diverse manieren. Pastoraal werk heeft dan ook vele verschijningsvormen. 

Uw gave kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL10 INGB 0000 4120 90 t.n.v. PGG Marcuskerk
 

terug
 


Agenda

Kerkdienst (Marcuskerk)

27 sep 2020 om 10:00 uur

Ontmoetingsmiddag senioren

28 sep 2020 om 14.00 uur

Oasegebed

30 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

02 okt 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina